Välkommen till Trollhättan-Vänersborg Astma och Allergiförening

Astma och allergiföreningen i Trollhättan-Vänersborg arbetar för människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi vill att våra medlemmar ska få lärdom och lyfta tankar med varandra och dessutom trevligt tillsammans genom olika hälsofrämjande aktiviteter.

Kallelse till Årsmöte
Välkomna tisdag den 28 februari kl.18.00
Plats: Nabbensbergsvägen 2, Quality Hotell, Vänersborg
Anmälan: sker till [email protected] eller 0766-556561 senast en vecka innan. Vi bjuder på fika.
Denna information fungerar som kallelse.
Varmt Välkomna!

Läs mer